Скочи на садржај

konkursi

Direktor na mandatni period 4 godine USLOVI: Za direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova predviđenih zakonom, ispunjava i sledeće uslove: visoka stručna sprema – muzička akademija, najmanje pet godina radnog iskustva, značajna afirmacija na području muzičke delatnosti, znanje najmanje jednog svetskog stranog jezika. Uz prijavu na konkurs,… Прочитај више »Raspisan konkurs za mesto direktora

Raspisan konkurs za mesto direktora