Detaljan tekst pogledajte u dokumentu

ODLUKA O KODEKSU PONAŠANJA U POKRAJINSKIM ORGANIMA